Buitemuurse Aktiwiteite

Buitemuurse aktiwiteite dra by tot elke kind se ontwikkeling. Ons moedig elke leerling aan om deel te neem aan die aktiwiteite wat elke kwartaal by ons skool aangebied word. Afrigters is in die middae beskikbaar om leerlinge af te rig en die nodige vaardighede aan te leer. Ons fokus op die ontwikkeling van ons leerlinge in totaliteit en bied daarom ‘n wye reeks aktiwiteite aan.

Druk op die aktiwiteit van jou keuse om verdere inligting te verkry.