Rekenaars

In elke klaskamer vanaf graad 1 tot 7 is ‘n rekenaar gekoppel aan ‘n dataprojektor asook ‘n interaktiewe witbord. Hierdie apparaat word gebruik vir interessante onderrig waaraan leerders aktief kan deelneem. Die gebruik van “Powerpointaanbiedings” met videogrepe word daagliks in al die klasse gebruik.

Laerskool Volschenk beskik oor twee rekenaarsentrums.  In die grondslagfase-sentrum word gebruik gemaak van opvoedkundige programme wat perseptuele vaardighede asook wiskunde en lees bevorder. In die ander sentrum met 40 rekenaars ontvang die graad 4 tot 7 leerders een uur rekenaargesteunde onderrig per week. Aandag word gegee aan “Word”, “Powerpoint” Excel” en “Publisher”. Iets wat hulle in die Hoërskool en op hulle lewenspad vorentoe baie goed sal kan aanwend.

Die skool beskik ook oor ‘n rekenaarklub wat deur ‘n gekwalifiseerde onderwyseres in die middae na skool vir graad 1 tot 7 leerders aangebied word. Leerders ontvang tydens die lesse rekenaaronderrig in kleiner groepies waar meer individuele aandag gegee kan word. Hier word hulle rekenaarvaardighede verder verbeter en baie klem gelê op die kreatiewe aanwending van hul rekenaarvaardighede. Daar is ‘n kwartaallikse fooi aan die klub verbonde wat aangewend word vir die onderhoud van die sentrum asook die uitdruk van voltooide take. Leerders wat aan die klub behoort gaan aan die einde van graad 7 ‘n duidelike voorsprong op tegnologiese gebied hé.