Laerskool Volschenk

Kultuur

Die volgende kultuur-aktiwiteite word aangebied

Vollies (nuusbrief)

Senior- en Junior Koor

Kunswedstryde

Redenaarskompetisies

Eisteddfod

VCSV

Noodhulpspan

Musiekakademie (Klavier-, Blokfluit- en Kitaaronderrig)

Kontak die skool vir verdere inligting rakende kultuuraktiwiteite asook kontak besonderhede van personeel en buite afrigters.