Hokkie

Hokkie is slegs vir dogters en word hoofsaaklik in die derde kwartaal gespeel. Vaardigheidsontwikkeling word reeds op ‘n baie vroeë stadium gedoen om deelname te bevorder. Daar word twee keer per week geoefen.