Akademie

AKADEMIESE BENADERING

Laerskool Volschenk spog met uitnemendheid. Alles wat ons aanpak word tot die beste van ons vermoë gedoen.

Ons streef daarna om aan elke leerder die geleentheid te bied, waar hy/sy hul volle potensiaal kan bereik. Dit is ons nommer een prioriteit om elke leerder te ontwikkel sodat hy/sy die nodige kennis versamel ter voorbereiding vir die volgende fase of Hoërskool.

Die uitdaging is om laag gemiddelde leerders te stimuleer deur van konkrete apparate gebruik te maak om die toepaslike inhoud met begrip te verstaan. Die tweede uitdaging is om sterk leerders te stimuleer om deur middel van kreatiewe denke logiese oplossings vir uitdagings te vind. Ons is trots om te sê dat ons ‘n baie aktiewe rekenaarsentrum het waar die leerder nuwe vaardighede kan ontwikkel om die uitdaging te smoor. Aangesien tegnologie aanhoudend ontwikkel, maak ons gebruik van interaktiewe witborde en les aanbiedings om in te skakel by die leerder se behoefte.