Skoolfonds

Onderriggeld vir 2021

Skoolfonds is vooruitbetaalbaar voor of op die 2de dag van elke maand  vanaf Februarie tot November.

Skoolgelde

Elektroniese Bankbesonderhede

Bank: Nedbank

Rekeningnaam: Laerskool Volschenk

Takkode: 162645

Rek Nr: 1626527008

U moet ook u verwysingsnommer as verwysing gebruik. Die verwysingsnommer is regs bo-aan u rekening.

Kontak Finansies by 028-713 1064 vir enige verdere navrae.